Zavolejte nám
+420 481 621 133
+420 606 656 631

Co je u nás nového

Cestování se zvířaty v zájmovém chovu z České republiky do ostatních členských států EU (vyjma Velké Británie, Irska a Malty)

Souhrn aktuálních požadavků na cestování.

Musí být splněny následující požadavky:

1. Identifikace zvířete
Pes, kočka a fretka musí být označeni mikročipem. Označení mikročipem provádí soukromý veterinární lékař. K označení je možné použít pouze mikročipy splňující ISO normy pro mikročipy a čtecí zařízení - ISO 11784 a ISO 11785. Pokud mikročip nesplňuje tyto požadavky, musí majitel nebo osoba, která zvíře doprovází, při každé kontrole zajistit zařízení nezbytné na odečítání mikročipu.
Označení zvířat tetováním je uznáváno, pokud je jasně čitelné a bylo prokazatelně provedeno před 3. červencem 2011.
Zvíře musí být označeno před očkováním proti vzteklině a před vydáním pasu.

2. 
Pas zvířete v zájmovém chovu
Pes, kočka a fretka musí být doprovázeni pasem zvířete v zájmovém chovu (dále jen „pas“). Pas je jednotný doklad platný ve všech členských státech Evropské unie. Každý pas je označen kódem země (pro Českou republiku písmena CZ) a pořadovým číslem, přiděleným Státní veterinární správou.
Vzor pasu pro Českou republiku byl schválen Státní veterinární správou.
Chovatel pas získá u soukromého veterinárního lékaře, který je schválený a registrovaný pro vydávání pasů krajskou veterinární správou, a kterému byl vydán "doklad o schválení a registraci".

3. Očkování proti vzteklině
Pes, kočka a fretka musí být očkováni proti vzteklině, a to od 3 měsíců stáří. Toto očkování provádí soukromý veterinární lékař v souladu s vakcinačním schématem dané očkovací látky.
Očkování proti vzteklině musí být provedeno inaktivovanou vakcínou obsahující alespoň 1 mezinárodní jednotku (norma WHO), nebo rekombinantní očkovací látkou.
Seznam očkovacích látek proti vzteklině schválených v ČR
Pro účely cestování se zvířetem se považuje očkování proti vzteklině za platné:

a. 21 dní po provedení očkování, které je podle vakcinačního schématu požadovaného výrobcem považováno za poslední pro základní očkování,nebo

b. ode dne přeočkování, pokud byla očkovací látka podána během doby platnosti předchozího očkování v zemi, kde bylo toto předchozí očkování provedeno (platnost očkování je dána výrobcem). Toto přeočkování je však považováno za základní, pokud neexistuje veterinární doklad potvrzující předchozí očkování.


4. Dodatečné požadavky a omezení některých členských států při vstupu psů, koček a fretek z České republiky na jejich území; cestování s mláďaty mladšími 3 měsíců
Některé členské státy si stanovily další požadavky pro vstup zvířat v zájmovém chovu na svoje území (např. ošetření proti vnějším a vnitřním parazitům) nebo omezily vstup mláďat mladších 3 měsíců neočkovaných proti vzteklině:
4.1. Ošetření proti echinokokóze - Finsko

Ošetření proti echinokokóze (tj. odčervení) psů, koček a fretek musí být provedeno a potvrzeno soukromým veterinárním lékařem. V pase musí být zaznamenáno datum a hodina ošetření, název přípravku, výrobce a podaná dávka. Účinnou látkou použitého přípravku musí být praziquantel. Ošetření proti echinokokóze musí být provedeno 120-24 hodin před vstupem na území Finska.

4.2. Zákaz vstupu psů, koček a fretek mladších 3 měsícůItálie

Kypr
Polsko
Francie
Španělsko
Švédsko
4.3. Cestování s mláďaty mladšími 3 měsíců z České republiky do ostatních členských států

Členské státy mohou povolit cestování s mláďaty mladšími 3 měsíců, která nejsou očkována proti vzteklině, pokud jsou provázena pasem a od narození pobývala v tomtéž místě, aniž by přišla do styku s volně žijícími zvířaty, nebo jsou provázena matkou, na které jsou závislá.
4.4. Shrnutí dodatečných požadavků a omezení včetně podmínek pro cestování s mláďaty mladšími 3 měsíců z České republiky do ostatních členských států – viz. tabulka

Poznámka:
Při cestování s více než 5 zvířaty 
v zájmovém chovu nebo při obchodování se zvířaty v zájmovém chovu musí být zvířata doprovázena veterinárním osvědčením, a dále potvrzením soukromého veterinárního lékaře, že 24 hodin před odesláním zvířat bylo provedeno klinické vyšetření a zvířata byla shledána v dobrém zdravotním stavu a jsou schopna přepravy do místa určení.

© 2024 Veterinasemily.cz | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů
envelopephone-handsetphonemap-marker
Veterina Semily