Zavolejte nám
+420 481 621 133
+420 606 656 631

Co je u nás nového

Informace o změně legislativy a o nových pasech zvířete v zájmovém chovu

Začalo platit nové prováděcí nařízení Komise (EU) č. 577/2013, o vzorových identifikačních dokladech pro neobchodní přesuny psů, koček a fretek, vyhotovení seznamu území a třetích zemí a požadavcích na formát, grafickou úpravu a jazyky prohlášení potvrzujících splnění některých podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013, které ustanovuje nový vzor pasu zvířete v zájmovém chovu. Nabývá účinnosti 29. prosince 2014.

Vystavování pasů podle nového vzoru je možné a povinné od 29. prosince 2014; stávající pas lze i nadále používat, pokud je chovateli vydán nejpozději 28. prosince 2014. V NAŘÍZENÍ NENÍ TEDY STANOVENO ŽÁDNÉ PŘECHODNÉ OBDOBÍ! Dle vyjádření Komise jiný výklad nařízení není možný.

Nejdůležitější ustanovení týkající se povinností schváleného veterinárního lékaře vystavujícího pas:

Pas zvířete v zájmovém chovu je určen pouze pro psy, kočky a fretky.

 • Před vystavením a vyplněním pasu musí schválený veterinární lékař ověřit, že zvíře je označeno mikročipem (transpondérem), který splňuje normy ISO 11784 a ISO 11785. Označení tetováním je pro účely přesunů mezi členskými státy EU uznáváno, pokud je jasně čitelné a bylo prokazatelně provedeno před 3. červencem 2011 (POZOR! Pro účely přesunů do Chorvatska musí být zvíře označeno vždy mikročipem).
 • Do příslušných kolonek identifikačního dokladu musí schválený veterinární lékař řádně vyplnit následující údaje
  • umístění transpondéru nebo tetování, datum aplikace nebo datum odečtení transpondéru nebo tetování, jakož i alfanumerický kód zobrazený transpondérem nebo tetováním. Po vyplnění těchto údajů musí být stránka pasu zapečetěna samolepící folií, která je pro tento účel do pasu výrobcem všita.
  • jméno, druh, plemeno, pohlaví, barva, datum narození uvedené majitelem a veškeré výrazné nebo rozeznatelné rysy či vlastnosti zvířete
  • jméno a kontaktní údaje majitele
  • jméno, kontaktní údaje a podpis schváleného veterinární ho lékaře, který identifikační doklad vystavil nebo vyplnil
  • Po vyplnění všech těchto údajů musí majitel zvířete pas podepsat.
 • Pro účely přesunů mezi členskými státy EU je minimální věk pro očkování proti vzteklině 12 týdnů, při očkování musí být zvíře již označeno.
 • Před každým dalším záznamem do pasu musí být veterinárním lékařem provedena kontrola totožnosti zvířete.
© 2024 Veterinasemily.cz | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů
envelopephone-handsetphonemap-marker
Veterina Semily